Nhân sự của chúng tôi là sự kết hợp giữa yếu tố kinh nghiệm và nhiệt huyết của sức trẻ. Chúng tôi luôn nỗ lực nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ trước , trong và sau bán hàng nhằm phục vụ tốt nhất theo yêu cầu của khách hàng.

PHẠM QUÝ CAO
CEO / Founder

Mr Cao

Hotline : 0938 587 990

satthepdongnam@gmail.com

LÊ NGỌC THỰC
PROJECT MANAGER

Mr Thực

Hotline : 0908 691 160

thuc.dongnam@gmail.com

NGUYỄN NHƯ QUỲNH
hUMAN RESOURCE

Ms Quỳnh

NGUYỄN HỮU GIÁP
STRUCTURAL ENGINEERS

Mr Giáp

Hotline : 0937 196 318

giap.dongnam@gmail.com

HỌ TÊN
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

HỌ TÊN
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

HỌ TÊN
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

HỌ TÊN
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.