ĐÔNG NAM - STEEL AND CONSTRUCTION

THÉP HÌNH

Ống thép đúc

THÉP HÌNH

Thép hình H,I,U,V

THÉP HÌNH

Thép hộp

THÉP HÌNH

Thép hộp vuông

THÉP HÌNH

Thép ống tròn

KÈO THÉP

Xà gồ C

4.00 trên 5

KÈO THÉP

Xà gồ Z

ĐÔNG NAM - STEEL & CONSTRUCTION